Software Translator för programvaruutvecklare, distributörer och agenter

Eurocity Software säljer programmet Software Translator som översätter valfritt Windows-program från ett språk till ett annat.

Du som utvecklar eller distribuerar ett program kan snabbt få det översatt till olika språk. Skälen att göra det är bland annat att dina program blir enklare att sälja när de blir lättare att använda.

Du belastas mindre av support från användarna eftersom programmen blir lättare att använda om de är på kundens eget språk. Du får nöjdare kunder och en konkurrensfördel gentemot andra program och programleverantörer.

Om dina program är gjorda på ett mindre språk kan du lätt få dem översatta till de stora världsspråken och därmed få tillgång till en världsmarknad.

Tillsammans med Eurocity Software tar du fram en översättningsapplikation för ett visst program som du sedan antingen köper av oss för en låg kostnad per styck eller som du kan distribuera fritt mot en engångsavgift.

Software Translator översätter hela användargränssnittet som användaren möter när han/hon kör programmet. Hjälp-filer översätts ej eftersom de inte är en del av användargränssnittet utan mer är att betrakta som en manual.

Om du översätter på annat sätt idag så innebär Software Translator att ditt arbete kommer att gå snabbare och bli billigare och säkrare.

Ökad säkerhet uppnås genom att originalprogrammet körs helt oförändrat, ingenting ändras eller påverkas i originalprogrammet. Software Translator ligger och lyssnar på ord och fraser som sänds från programmet till skärmen och översätter dem i realtid.

Kontakta Eurocity Software för mer information om Software Translator för det program du vill ha översatt.