Software Translator för Windows

Software Translator översätter valfritt program från valfritt språk till valfritt nytt språk. Bifogade språklexikon går flexibelt att komplettera och modifiera efter egna behov och önskningar. Det betyder att du som användare kan köpa t ex ett tyskt, franskt, italienskt, finskt eller spanskt program och köra det direkt på svenska!

Software Translator levereras idag med engelska, holländska, franska, tyska, norska, portugisiska, spanska, italienska, svenska, danska, finska, grekiska, brasilianska, estniska, kroatiska, tjeckiska, polska, ungerska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, turkiska, inesiska, koreanska, japanska och thailändska lexikon.

Lexikonen innehåller den generella vokabulären som ingår i de flesta Windows-programmen. Man behöver bara komplettera med det som är unikt för respektive program man vill översätta.bildschema


Översättningen sker i tre lätta steg:
1) välj till vilket språk du vill översätta
2) komplettera med de ord och fraser som saknas
3) kör programmet!