Software Translator för Windows - FAQ

Vad gör Software Translator?
Software Translator översätter andra Windows-program (utan påverkan av deras källkod. Det betyder att du t.ex. kan köpa ett engelskt ordbehandlingsprogram och kan köra det direkt på svenska (eller polska eller finska osv.).

Vad skiljer en översättning med Software Translator från vanlig översättning? En vanlig översättning innebär att en programutvecklare (t.ex. Microsoft) ändrar i källkoden (på t.ex. Word) och ersätter engelska ord mot tyska eller svenska ord för den tyska resp. den svenska marknaden. Nackdelar med denna traditionella metod är:

  • Den översatta versionen alltid kommer ut på marknaden efter originalversionen. I vissa fall med många språkversioner kan det skilja sex månader mellan originalversionen och den sist översatta programversionen
  • Programutvecklaren får många programkoder att underhålla (lika många som de har språkversioner), och att rätta fel i
  • Programutvecklaren måste testa många programkoder (lika många som de har språkversioner) vilket är mycket tidsödande
  • Programutvecklaren måste göra om punkt 1-3 varje gång de släpper en ny "årsmodell" av programmet (release av programmet), vilket ofta innebär att arbetet måste göras om varje år

Översätts texten som man skriver i t.ex. ett ordbehandlingsprogram?
Nej! Det är programmets användargränssnitt (GUI, interface) som översätts. Texten i ett dokument eller siffrorna i ett kalkylark översätts inte.

Påverkar Software Translator programmets prestanda?
Nej, det kan ta obetydligt längre tid att ladda programmet men vid programkörning går det inte att mäta någon prestandaförändring.

Översätts hela programmet?
Generellt översätts allt utom felmeddelanden. On-line-hjälp räknas inte som programmets användargränssnitt (GUI) och översätts ej.

Kan alla program översättas med Software Translator?
Alla program som programmerats på traditionellt sätt och någorlunda följer Microsofts riktlinjer för hur programmering ska ske under Windows fungerar bra. Hittills har vi bara stött på ett program som vi inte lyckats översätta.

Måste originalprogrammet vara på engelska?
Nej, originalprogrammet kan vara vilket språk som helst, t.ex. Finska, Franska eller Polska. Med Software Translator kan man nå en internationell marknad med ett program gjort för ett lokalt språk.

Hur fungerar Software Translator?
Programmet simultanöversätter originalprogrammet till valfritt språk. När originalprogrammet ska skicka t.ex. "Save As" till bildskärmen så översätt det på vägen, i realtid, till "Spara som" innan det har hunnit fram.

Hur mycket plats behövs på hårddisken?
Programmet med översättningslexikon är mycket kompakt. Storleken varierar beroende på vilket program det ska översätta, men det är aldrig större än 1MB vilket innebär att det lätt ryms på en diskett. Det kan även enkelt mailas iväg eller snabbt laddas ned från Internet.

Vad krävs av datorn?
Kraven på datorn är försumbara. Fungerar programmen som ska översättas på en viss dator så krävs inget mer av Software Translator.

Vilka operativsystem används?
Software Translator körs på Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows ME, Windows XP. När nya operativsystem kommer från Microsoft kommer Software Translator att anpassas för dem.

Vad är de stora fördelarna med Software Translator?

  • Det behövs inte tillgång till källkoden på programmet som ska översättas. Det betyder att vem som helst (även lokal agent, distributör, återförsäljare, användare) kan översätta vilket program som helst
  • Eftersom ingen påverkan sker av källkoden störs inte upphovsrätt eller garantier som gäller för det översatta programmet
  • Eftersom ingen påverkan sker av källkoden så kan programmet uppdateras, buggfixas, köras med applikationer etc. utan att översättningen eller stabiliteten påverkas
  • Översättningen som görs kan återanvändas på kommande programversioner och på andra program
  • Testning av språkversion behöver bara göras en gång (testa programmet tillsammans med Software Translator), inte en test för varje språkversion
  • Programinköpare (/ IT-ansvarig) kan standardisera på originalprogramversionen men ändå låta användarna köra på olika språk. Bra för stora företag och internationella koncerner.