SAAS Translator

SAAS Translatoranvänder sig av en professionell översättning av användargränssnittet i ett webb-program, men istället för att implementera översättningen i källkoden på servern så sker översättningen i användarens browser.

SAAS Translator installeras som en plug-in i Mozilla Firefox eller Internet Explorer och genomför översättningen simultant medan webb-programmet körs.

De stora fördelarna gentemot traditionell implementering i källkod är att översättning med SAAS Translator med lätthet kan utföras av vem som helst, och att webbprogrammets källkod behöver ej ändras eller kvalitetstestas på nytt. Det betyder stora tids- och kostnadvinster samtidigt som det blir lätt att outsourca översättningsarbetet till lokala översättningsföretag.Eurocity logo    Eurocity logo  
När en användare besöker en hemsida över-
satt med SAAS Translator får vederbörande
välja vilket språk han eller hon vill köra
webbsidan på. Man kan enkelt byta mellan
olika språk genom att klicka på flaggan i
nederkant på browsern eller på SAAS
Translator i Verktygs-menyn.
För att göra en översättning klickar man på
ett ord eller en mening på hemsidan, över-
sätter den och klickar på Save. Sedan går
man vidare till nästa ord/mening. När hela
webb-sidan eller webb-programmet är över-
satt lägger man lexikonfilen centralt på en
server så att andra också får tillgång till
översättningen.